Olika genrer inom dator- och tv-spel

När det gäller spel till datorer och konsoler finns det flera olika sorter och genrer att välja mellan. Spelen delas in i sina genrer på liknande sätt som film eller litteratur, nämligen utifrån de element som finns i spelet. Genren används ofta för att sätta spelet i rätt kategori sett till upplägg, och den visuella eller narrativa delen kommer ofta i andra hand. Spelutvecklare inspireras ofta av varandra och det gör att nya genrer kan dyka upp på marknaden ibland.

Datorspel

Datorspel är kanske de spel som funnits längst och också är allra vanligast. Här finns många genretyper och varje spelare brukar ha sin favorit. Ofta delas spelen in i flera olika kategorier efter vad de handlar om och vad spelaren ska göra i spelet.

Vilka genrer finns?

Det finns flera olika typer av genrer, och varje genre kan sedan ha undergenrer så är till exempel fallet med genren simulatorspel. Här finns undergenrer som flygsimulator, livssimulator, sportsimulatorer, racingsimulatorer med mera. Det finns också strategispel, realtidsspel, skjutspel, pusselspel med mera. Dessutom finns det en genre som kallas textspel. Inom dessa består spelen bara av text och spelaren kommer vidare genom att skriva in olika saker och välja mellan de alternativ spelet ger. Förutom detta finns det också skräckspel av olika slag. Genren är dock ofta survival horror och det betyder att spelaren ska försöka överleva under tiden skräckspelet spelas.

Utbildningsgenren

Inom datorspel kan man också spela utbildningsspel. Det kan till exempel handla om ekonomi, matematik eller fysik. Dessa spel brukar ofta vara mycket populära och lärorika. Här kan vuxna som inte har så lätt för de olika ämnena lära sig på ett roligt sätt.

Andra sätt att dela in datorspel

Förutom just genre finns det också ett par andra sätt att dela in datorspel. De kan till exempel delas in i kategorin onlinespel. I denna spelar det ingen roll vilken plattform man har eller vad spelaren gör. Så länge spelen körs via internet är det ett onlinespel. En annan kategori är så kallade webbspel. Även dessa kan handla om vad som helst men gemensamt är att de alla körs via datorns webbläsare.

Konsolspel

Under de senaste åren har det dykt upp flera olika konsoler till TV där spel av olika slag kan spelas. Även här finns flera olika genrer att välja mellan men här är skjutspel av olika slag de allra vanligaste. Även action- och skräckspel är relativt vanliga.

Utbildningsspel till konsol

Det finns inte direkt några utbildningsspel till konsoler på samma sätt som de finns till dator. Detta beror troligen på att det är mer normalt att man har en dator hemma än en TV-spelskonsol. Där har datorerna ett stort försprång.