Klassiska filmer

Varje år släpps det flera nya filmer på olika teman. Många anser att det är just dessa filmer som är bra eller ska ses, men det man missar är de klassiska filmer som må ha ett par år på nacken men som trots det är mycket sevärda och fortfarande aktuella i dagens samhälle.

Filmer som har betydelse för samhället

Det finns många äldre, klassiska filmer som har stor betydelse för samhället. Många av de klassiska filmerna skildrar till exempel livet förr, hur människan har gått från att leva av naturen, till att börja använda tekniken allt mer. Andra filmer handlar om de krig som varit världen över. Många tror att vi i dag lever i en skyddad värld, men dessa filmer kan väcka en hel del eftertanke.

Klassiska filmer som roar

Många av de klassiska filmerna är bara roande på olika sätt. Flera av dem är humoristiska, medan andra är skräckfilmer eller romantiska filmer. Något många missat är att äldre skräckfilmer ofta är mycket läskigare än moderna varianter. I de gamla filmerna finns ofta en helt annan känsla än i de moderna – främst på grund av att specialeffekter med mera ofta saknas. Några av de äldre klassiska filmerna har dessutom gjorts om till barnfilmer. Så är till exempel fallet med Skönheten och Odjuret med flera.

Musiken i gamla filmer

En sak som man ofta kan slås av när man tittar på gamla filmer är att musiken i många fall fortfarande spelas i dag. I flera fall återkommer också musiken i moderna filmer. I dag specialskrivs sällan musik för enstaka filmer. Det är desto vanligare att tidigare komponerad musik används och särskilt inom skräckgenren är detta vanligt. När man samlas och diskuterar filmer, böcker med mera kan det ofta vara riktigt trevligt att slå på originalmusiken och lyssna samtidigt som diskussionen pågår.

Filmer som blivit spel

Det är ju såklart inte bara musiken i filmen man slås av utan filmen som helhet brukar ofta vara mycket intressant. Många filmer har blivit spel till olika enheter. Castlevania är ett känt spel till TV och dator, men det som många inte vet är att det faktiskt har inspiration från en film med liknande vampyrtema. Det är dock inte alla klassiska filmer som passar som spel. Det är främst olika skräckfilmer och äventyrsfilmer som gått vidare in i spelbranschen.

Böcker och klassiska filmer

Flera av dagens moderna filmer tar sin inspiration från böckernas värld. När det gäller äldre filmer är detta också väldigt vanligt förekommande. Äventyrsböcker, skräckhistorier och barnberättelser har alla blivit film. Ofta är det som allra roligast att diskutera kring filmer som också finns både som bok och som spel. Då kan man lägga upp diskussionen på ett bra sätt och jämföra de olika medierna med varandra och se hur de på olika sätt berättar historien. Ofta kan man tycka att en bok är betydligt bättre än filmen och många gånger beror det på att moderna filmer inte tar med lika mycket detaljer från boken som de klassiska filmerna tenderade att göra. Detta är ofta något som diskuteras i såväl bokklubbar som olika diskussionsgrupper för film.