Fördelar med att se på film, spela eller läsa tillsammans

Många föredrar att titta på film, spela spel eller läsa på egen hand. De upplever att de inte kan koncentrera sig på handlingen eller spelet om andra personer finns i omgivningen. Det kan dock vara bra att då och då försöka göra saker gemensamt. Att spela spel ensam kan i längden bli tråkigt. Ofta kan man också göra uppdrag med mera mycket snabbare och lättare om man är fler. Man måste inte alltid göra saker tillsammans bara för att man gör det ibland. Några gånger kan det också vara skönt att krypa ihop under en filt med en bok och slippa bry sig om omvärlden.

Gemenskapen stärker inlevelsen

Även om många föredrar sin ensamhet finns det också flera som anser att det är trevligare att se på film eller spela tillsammans ständigt. Många gillar också att läsa tillsammans, eller att i alla fall diskutera en eller flera böcker med andra. Det finns flera läsecirklar världen över där man turas om att högläsa i en bestämd bok, eller där man använder sig av ljudböcker. Då lyssnar alla i gruppen samtidigt och efteråt har man ofta ett samtal kring det man lyssnat på. Det kan till exempel handla om vad någon tyckt att läsaren förmedlat, vad texten vill säga eller om man upplever någon speciell känsla när man hör boken.

Samma sak kan ofta gälla för filmer. Det är ofta så att kompisgrupper tittar på samma film, antingen på TV eller på bio. Efteråt kommer det nästan alltid diskussioner om den film som setts. Många gånger kan man i dessa inse att man missat en eller annan sak som någon av de andra i gruppen lagt märke till. Vissa saker kan ha mycket stor betydelse för handlingen och kanske har man själv inte riktigt förstått filmen innan man får denna detalj förklarad för sig. Om filmen varit jobbig att se, eller om någon mått dåligt av den kan det också hjälpa att prata en del om den. Många tycker att filmens handling och budskap förstärks när man i grupp talar om dem.

Att spela tillsammans

När det gäller spel är det mycket vanligt att man spelar med sina vänner. Vissa spelar på samma fysiska plats, det gäller till exempel när man spelar olika mobilspel eller liknande. När det handlar om datorspel förekommer detta också men än vanligare är det att man samtalar i ett videosamtal eller röstsamtal via internet samtidigt som man spelar onlinespel. I dessa spel kan man utföra uppdrag tillsammans och man ser också varandras karaktärer röra sig i spelet. Genom att spela tillsammans kan man göra uppdrag klara snabbt och man kan dessutom hjälpa varandra eller helt andra spelare att komma vidare om det är något de missat i spelet.

Gruppen får stark gemenskap

En grupp som möts och samtalar kring spel, böcker eller filmer delar ofta med sig av många tankar. Medlemmarna berättar om sina känslor, kanske om saker som hänt dem tidigare med mera. Detta gör att gruppmedlemmarna lär känna varandra mycket väl och de blir ofta mycket bra vänner.