Att starta en bokklubb

Det har blivit mycket populärt att samlas i mindre grupper och diskutera böcker med mera. Tidigare var det främst äldre och kvinnor som var förknippade med bokcirklar och bokklubbar men så är inte fallet i dag. Det finns nu både bokklubbar för blandade åldersgrupper samt kön och bokklubbar för män eller för kvinnor. Vi valde att skapa vår egen klubb som inte bara diskuterar böcker. Men hur gick vi tillväga egentligen?

Samla intresserade

Vi var två personer som gillade idén om att samtala om böcker, filmer och spel. Men infallsvinklarna var få och därför lade vi ut en hint på sociala medier om att vi sökte andra med samma intresse. Genast hörde folk av sig. Vi beslutade att det max skulle vara åtta personer i gruppen. Fler skulle vara för mycket. Vi beslutade oss för att träffas och prata igenom saken.

Mellan träffarna

Vi beslutade att vi skulle ha träffar ungefär en gång i månaden och mellan möten skulle vi kommunicera via en grupp i sociala medier. Där delade vi också musik, intressanta texter eller om vi fann spel med tema som passade boken vi läste. Vi gav också varandra tips på vilka böcker eller filmer som kunde komma härnäst i turordning. Val av objekt att se eller läsa avgjordes genom röstning. Varje person fick två röster och det objekt som fått flest röster vann.

Vad händer på en träff?

När vi träffas brukar vi ha med oss böckerna och prata om intressanta delar, frågor eller bara generellt om handlingen. Om vi har påverkats av något särskilt är det också något som tas upp. Detta brukar bjuda in till diskussion. Vi ser dock till att ingen pressas till att säga något. Träffarna ska vara trevliga att besöka. Även om en medlem inte hunnit läsa ut hela boken ska denne trots allt kunna vara med. Då gäller det att diskussionen anpassas så att även den medlem som inte läst färdigt kan vara med och inte får bokens slut avslöjat. När en bok lästs ut brukar vi också ge den betyg och skriva upp slutbetyget på en lista.

Var ska man träffas?

Vi träffas hemma hos varandra men om detta inte skulle gå fungerar förstås en sal på ett bibliotek eller kanske ett café bra. Hemma hos en medlem fick vi tillgång till ett helt rum i källaren där vi fick inreda fritt med bokhyllor med mera. Här har vi ställt upp utlästa böcker och varje medlem kan ta med sig en eller flera böcker och senare byta ut dem mot andra i hyllan. Den aktuelle medlemmens bekanta tyckte också att detta var en bra idé och även de brukar dra nytta av denna hylla. Smart tycker vi, eftersom tack vare det kommer in fler nya böcker i samlingen.

Viktigt att alla är med

En sak som är viktig i bokklubben är att alla medlemmar verkligen känner att de får vara med. Om någon aldrig hinner läsa ut böckerna kanske man får någon gång välja lite mer lättlästa böcker eller sådana böcker som finns också som ljudbok. Bokklubben ska vara för alla medlemmar, inte bara för vissa utvalda.